Με 15 χρόνια δυναμικής πορείας στη mobile επικοινωνία, η M-STAT αναδείχθηκε ως μία από τις 5 πιο αξιόπιστες εταιρίες Μοbile Messaging παγκοσμίως!

Βάσει της παγκόσμιας έρευνας Α2P SMS Messaging Vendor Performance 2016, που πραγματοποιήθηκε από την Rocco consulting, η Μ-STAT αναδείχθηκε ως μία από τις 5 πιο αξιόπιστες εταιρίες παγκοσμίως στον κλάδο του Α2P SMS Messaging για το 2016!

Στην έρευνα έλαβαν μέρος:

  • Έλαβαν μέρος 32 εταιρίες Α2P SMS Messaging
  • Ψήφισαν 192 συμμετέχοντες από 260 παρόχους κινητής τηλεφωνίας σε 188 χώρες

Oι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με βάση 3 βασικά κριτήρια (KPIs):

✓ Συνολική Απόδοση
✓Απόδοση στον τομέα του Α2P SMS Messaging
✓ Ηγεσία