Πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 
  • Η M-STAT εφαρμόζει πιστά τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ακρίβειας των πληροφοριών (προσωπικών δεδομένων) που τηρεί, διατηρώντας απόλυτα την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών (ασφαλής επεξεργασία). Επιπλέον η M-STAT περιορίζεται στην ελάχιστη απαραίτητη επεξεργασία (περιορισμός επεξεργασίας) και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων αναφορικά με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
  • Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων προς εσάς, η Μ-STAT διατηρεί τα εξής προσωπικά σας στοιχεία: την IP διεύθυνση και το Email σας.
  • Η M-STAT εγγυάται, μέσω και της πιστοποίησής με το πρότυπο ασφαλείας ISO 27001, ότι τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται σε εξυπηρετητές της (servers) εντός της Ελληνικής Επικράτειας και προστατεύονται από παράνομη εισβολή, τροποποίηση και καταστροφή.
  • Η M-STAT δεν δημοσιοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα σας, παρά μόνο και εφόσον της ζητηθεί με τη νόμιμη διαδικασία, στις αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας.
  • Η M-STAT δεν διαβιβάζει περαιτέρω τα δεδομένα σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς (πχ. αποστολή διαφημίσεων) ούτε και τα χρησιμοποιεί η ίδια για άλλους σκοπούς πέραν της ενημέρωσής σας για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, με σκοπό τον έλεγχο της ακριβείας των στοιχείων σας, τη διόρθωσή τους, τη μεταφορά τους ή τη διαγραφή τους (μερική ή ολική). Εφόσον επιλέξετε τη διαγραφή ή τη μεταφορά των δεδομένων σας, η MSTAT δεσμεύεται ότι τα δεδομένα σας διαγράφονται πλήρως και με ασφάλεια. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε οτιδήποτε σχετικά με τα δεδομένα σας τα οποία επεξεργάζεται η M-STAT. Τέλος, μπορείτε οποτεδήποτε το επιθυμείτε να δηλώσετε στην Μ-STAT ότι αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και ότι δεν επιθυμείτε πλέον την αποστολή εκ μέρους μας ενημερωτικών δελτίων, γεγονός που θα σεβαστούμε απόλυτα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Τι είναι το GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) είναι η επίσημη Ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία υποχρεώνει κάθε εταιρία που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμορφωθεί πλήρως με τον νέο κανονισμό, επανεξετάζοντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων αυτών.

Ποιούς επηρεάζει

Τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και έχουν ήδη ή σκοπεύουν να αποκτήσουν πελάτες που ανήκουν στην ΕΕ και επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι εταιρίες αυτές οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό, ειδάλλως θα πρέπει να υποστούν σοβαρές κυρώσεις.

Ποιός είναι ο στόχος του

Να υποχρεώσει τις εταιρείες που συλλέγουν και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας, με στόχο την αντιμετώπιση κινδύνων όπως, κλοπή στοιχείων, διακίνηση παράνομων συναλλαγών και παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X