Ανάμεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα για το 2021-2022, αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η M-STAT, στα πλαίσια του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, που πραγματοποιείται στη χώρα μας για έβδομη φορά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να βραβευόμαστε και πάλι από ένα Διεθνή οργανισμό όπως τα “Superbrands”.
Η επιλογή της M-STAT ως μία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα για το 2021-22 είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από μια Κριτική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώμης, η οποία διεξήχθη από την εταιρία Marc.
Πιο συγκεκριμένα, από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυμιών, αναδείχθηκαν 254 Εταιρικές Επωνυμίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2021-22.
Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:
• Αναγνωρισιμότητα Επωνυμίας & Δύναμη Φήμης
• Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
• Εταιρική Υπευθυνότητα στους τομείς: – Αγορά (Ποιότητα & Τιμή Προϊόντος ή Υπηρεσίας) – Εργασιακές Σχέσεις (Σύννομη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές) – Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισμικές & Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) – Περιβάλλον (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995. Σήμερα εκπροσωπείται σε 90 χώρες ανά τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει περισσότερες από 22.000 εταιρίες ως ηγέτιδες στον τομέα τους.
“Μια εταιρία που αναδεικνύεται ως Superbrand προσφέρει στους καταναλωτές σημαντικά συναισθηματικά ή/και φυσικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της. Πλεονεκτήματα, τα οποία οι καταναλωτές – συνειδητά ή ασυνείδητα- θέλουν, αναγνωρίζουν και για τα οποία είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια ακριβότερη τιμή”.

Ως μια πελατοκεντρική εταιρεία, φροντίζουμε να ικανοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών που μας εμπιστεύονται. Κάθε νέα βράβευση για εμάς αποτελεί τιμή αλλά και δέσμευση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μας.