Ως κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για το έτος 2018-2019 βραβεύτηκε πρόσφατα η M-STAT από το διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό των Superbrands. O συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης και προβολής του branding κορυφαίων επωνυμιών με έδρα το Λονδίνο από το 1995. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 85 χώρες, και στην Ελλάδα πραγματοποιείται για 6η χρονιά. Σε αυτό το σημείο είναι  σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιλογή των εταιρειών που βραβεύτηκαν έγινε με τη διαδικασία της ψηφοφορίας από Κριτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και από το καταναλωτικό κοινό κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώμης, η οποία διεξήχθη από την εταιρία Marc.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα εξής:
1. Η Αναγνωρισιμότητα Επωνυμίας και η Δύναμη Φήμης
2. Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους τομείς:  Αγορά (Ποιότητα & Τιμή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές Σχέσεις (Σύννομη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισμικές & Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Δείτε περισσότερα