Φέτος τα Χριστούγεννα, η M-STAT, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει έμπρακτα την οργάνωση PRAKSIS, πραγματοποιώντας συλλογή και προσφορά τροφίμων, με στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα. Η Μ-STAT, αρωγός στην πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην εκτεταμένη υποστήριξη, βοήθεια & συμπαράσταση που παρέχει η PRAKSIS στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.