Η M-STAT, στα πλαίσια της εταιρικής της υπευθυνότητας υποστηρίζει το 1ο συνέδριο ESG Universe Forum που διοργανώνει η εταιρεία Smart Press και θα πραγματοποιηθεί online στις 22 Νοεμβρίου 2022.

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της εποχής για ένα πιο Βιώσιμο περιβάλλον ανάπτυξης των επιχειρήσεων, στην M-STAT έχουμε υιοθετήσει πρακτικές που εναρμονίζονται απόλυτα με τους 3 πυλώνες ESG (Environment, Social, Governance).

Τρία κριτήρια επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την «αξία» μιας επιχείρησης: οι ενέργειές της προς το Περιβάλλον, η στάση της προς την Κοινωνία, και η Εταιρική Διακυβέρνηση που εφαρμόζει. Αυτό είναι το τρίπτυχο του ESG και ήρθε για να μείνει. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα που κινητοποιεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών. Με τη θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με το ρόλο των εταιρειών.

Στην Μ-STAT, έχουμε επίγνωση του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουμε ως εταιρεία, γι’ αυτό και επιδιώκουμε τη διαρκή ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την τελική άνοδο του κοινωνικού συνόλου με πρακτικές που είναι σύμφωνες με την επιχειρηματική ηθική. Επιπλέον, έχουμε ενσωματώσει στις δραστηριότητες μας υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν την υγεία και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αυτή είναι η γενική τοποθέτηση του 1ου συνεδρίου ESG Universe της εταιρείας Smartpress που θα πραγματοποιηθεί online στις 22 Νοεμβρίου 2022. 

Στο συγκεκριμένο συνέδριο θα θιχτούν θέματα γύρω από τη Βιωσιμότητα και το στοίχημα τριών όχι και τόσο διαφορετικών παραμέτρων μεταξύ τους: Environment, Social και Governance, το περιβόητο ESG: ένα τρίπτυχο κριτηρίων που όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά και εξελίσσεται διαρκώς.

1o ESG Universe Forum 2022
ESG: The Corporate (R)evolution!
22 Νοεμβρίου 2022
ONLINE

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εγγραφή δείτε εδώ.